Kimlik tespitinde yapay zeka dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sadece gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabiliyorken finans sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler, gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için de uzaktan müşteri ilişkisi kurulmasını gerektirdi.

SERTİFAKASYON ŞARTI

Tebliğle, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanılabilmesine imkan sağlandı.

Uzaktan kimlik tespitinin teknoloji yoğun bir uygulama olduğu dikkate alınarak, dış hizmet alımlarında gerekli güvenlik şartlarını sağlamak amacıyla bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin sertifikasyon şartı ile uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanıldığı durumda teknik bazı hususlarda raporlama şartı getirildi. (AA)

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay Zeka, insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerine sahip bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Yapay Zeka, makinelerin insan zekasıyla benzer işlevleri yerine getirebilmesini amaçlar. Bu işlevler arasında problem çözme, öğrenme, dil anlama, algılama, karar verme, tahmin yapma ve otomatik karar alma gibi faaliyetler yer alabilir.

Yapay Zeka’nın temel amacı, bilgisayar sistemlerine insan zekası benzeri yetenekleri kazandırmak ve bu sistemlerin karmaşık görevleri gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Bu, genellikle birçok alt disiplini içerir:

Makine Öğrenimi: Bilgisayar sistemlerinin verilerden öğrenmesini ve deneyime dayalı olarak performansını iyileştirmesini sağlayan bir alan. Algoritmalar, modeller oluşturarak ve veri analizi yaparak çeşitli görevleri otomatik olarak öğrenir.

Doğal Dil İşleme: Bilgisayarların insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve üretmesini sağlayan bir alandır. Metin tabanlı verileri analiz etmek, anlamak ve cevaplamak için kullanılır.

Görüntü İşleme: Bilgisayarların görüntü ve video verilerini anlamalarını ve işlemelerini sağlar. Nesneleri tanıma, görüntü analizi, yüz tanıma gibi görsel veriler üzerinde çalışır.

Robotik: Fiziksel makinelerin ve robotların öğrenme, planlama ve karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Otomasyon, otonom araçlar ve endüstriyel robotlar gibi alanlarda kullanılır.

Uzman Sistemler: Belirli bir konu veya alanla ilgili uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olan yapay zeka sistemleridir. Örneğin, tıp, hukuk veya finans gibi alanlarda danışmanlık yapabilirler.

Derin Öğrenme: Yapay sinir ağlarına dayalı bir öğrenme yöntemi olan derin öğrenme, özellikle büyük veri setlerinde karmaşık modellerin oluşturulması için kullanılır.

Yapay Zeka, pek çok sektörde uygulama alanı bulmuş ve hayatımızın birçok yönünü etkilemiştir. Örnek olarak, kişisel asistanlar, öneri sistemleri, otomobil otonomisi, tıbbi teşhisler, finansal analizler ve daha birçok alanda yapay zeka teknolojileri kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x