Cumhurbaşkanı adaylık ücreti ne kadar? Milletvekili adaylık ücreti ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının ve bağımsız vekil adayı olmak isteyenlerin ödemesi gereken ücretleri açıkladı. Yurttaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekili olmak için yatırılması gereken ücretleri merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı adaylık ücreti ne kadar? Milletvekili adaylık ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı olmak için şartlar nelerdir? Milletvekili olmak için şartlar nelerdir?

CUMHURBAŞKANI ADAYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı başvuru ücretinin 555 bin 980 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

YSK Başkanı Ahmet Yener, bağımsız milletvekili adaylığı başvuru ücretlerini açıkladı. Buna göre bağımsız Milletvekili olarak aday olmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret 55 bin 598 TL olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

 • Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
 • Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
 • Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
 • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
 • Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
 • Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

 • Otuz yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir.
 • En az ilkokul mezunu olmayanlar; kısıtlılar; yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar; kamu hizmetinden yasaklılar; taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasına hüküm giyenler; affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar, Anayasanın ondördühcü maddesi hükmü uyarınca temel hak ve hürriyetlerinden birini kaybetmiş bulunanlar, milletvekili seçilemezler.
 • Kamu hizmeti görevlilerinin milletvekili adayı olabilme şartları, kanunla düzenlenir.
 • Hâkimler, Silahlı Kuvvetler mensupları, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir